Metodistikirkon organisaatio

Suomen Metodistikirkko on osa kansainvälistä United Methodist Churchia. Kirkon juuret ovat John Wesleyn perustamassa piispallisessa Metodistikirkossa, joka perustettiin Yhdysvalloissa joulupäivänä 1784.

YLEISKONFERENSSI on Metodistikirkon korkein lakia säätävä elin. Se kokoontuu joka neljäs vuosi, ja siihen kuuluu valtuutettuja kaikista maista, joissa kirkko toimii.

KESKUSKONFERENSSIN muodostavat tietyn maantieteellisen alueen metodistikirkkojen edustajat. Se kokoontuu joka neljäs vuosi suunnittelemaan omalla alueellaan suoritettavaa työtä. Tällaisen alueen johdossa on piispa. Suomi kuuluu Pohjoismaiden ja Baltian piispanalueeseen sekä Pohjois-Euroopan ja Euraasian keskuskonferenssiin.

VUOSIKONFERENSSI on kirkon päätösvaltainen elin kussakin maassa. Yleis-, Keskus- ja Vuosikonferensseihin kuuluu yhtä monta pappis- ja maallikkojäsentä.

SEURAKUNTAKONFERENSSI on yksityisen metodistiseurakunnan päätösvaltainen elin. Se toimii käytännössä kaikkien jäsenten seurakuntakokouksena.

METODISTIKIRKON MAAILMANNEUVOSTO on Metodistikirkon eri haarojen yhteinen keskustelu- ja neuvotteluelin. Joka viides vuosi se kokoontuu yleiskokoukseensa pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä ja antamaan suosituksia jäsenkirkoille.

METODISTIPASTORIT ovat Suomessa valtion tunnustamia, ja heillä on oikeus suorittaa kaikkia kirkollisia toimituksia.