Metodistikirkko

Metodistikirkko opettaa Jumalan, ihmisen ja kirkon välisistä suhteista

 • Jumala on kaikkien ihmisten Isä ja Jeesus Kristus kaikkien ihmisten Vapahtaja.
 • Kaikilla ihmisillä on taipumus syntiin, ja kaikki ovat myös syntisiä.
 • Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä eikä tahdo yhdenkään syntisen joutuvan kadotukseen.
 • Jeesus Kristus kuoli kaikkien puolesta tehdäkseen heidän pelastumisensa mahdolliseksi.
 • Jokainen ihminen, joka katuu syntejään ja uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi.
 • Jokaiselle ihmiselle, joka on tullut Jumalan lapseksi, voi Pyhä Henki antaa siitä sisäisen varmuuden.
 • Jokainen ihminen voi kasvaa kyvyssä rakastaa, palvella ja totella Jumalaa, jos hän todella toivoo sitä.
 • Jumala on asettanut kirkon johtamaan syntisiä Kristuksen luokse ja edistämään uskovien kasvua pyhyydessä.
 • Kaikki lapset ovat sovituksen siunauksen perusteella Jumalan valtakunnan kansalaisia ja sen tähden oikeutettuja kasteeseen.
 • Lapset ovat kirkon erityisen hoidon ja kasvatuksen alaisia.

Metodistikirkko tahtoo

 • Palvella kaikkia ihmisiä sekä edistää yksityisten ihmisten ja kansojen hyvinvointia.
 • Julistaa herätyksen, parannuksen ja pelastuksen evankeliumia kaikkialla maailmassa korostaen sitä, että Jumala juuri nyt tahtoo pelastaa ihmisen tämän synneistä sekä antaa hänelle varmuuden anteeksiantamuksesta ja siitä koituvan ilon.
 • Tähdentää kristillisen elämän henkilökohtaista luonnetta ja siihen perustuvaa yksilön vastuuta.
 • Auttaa ihmisiä siihen uskon varmuuteen ja iloon, jonka Paavali ilmaisee näin: ”Nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20)
 • Korostaa pyhitystä, joka on samalla kertaa Jumalan vaatimus ja lupaus; ihminen voi kasvaa rakkaudessa ja halussa palvella Jumalaa.
 • Valmistaa jokaiselle kristitylle – papille ja maallikolle – mahdollisuuden antaa oma panoksensa Jumalan valtakunnan työhön, sillä Jumala pystyy toimimaan jokaisen ihmisen välityksellä.
 • Kehottaa kristittyjä hengelliseen tottelevaisuuteen ja järjestykseen elämässä sekä määrätietoisuuteen ja säännöllisyyteen hartauselämässä.
 • Toimia Jumalan sanan levittämiseksi niin, että se uudistaa yhteiskunnan ja yksityisen ihmisen elämän.
 • Säilyttää kirkollisesti arvokkaat muodot, mutta pitää tärkeänä myös vapauden ilmapiiriä ja hengellistä lämpöä.
 • Kutsua Herran Ehtoollispöytään kaikkia vilpittömiä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, riippumatta siitä, kuuluvatko he Metodistikirkkoon.
 • Tunnustaa veljeksi tai sisareksi jokaisen, jolla on elävä usko Jeesukseen Kristukseen.
 • Toimia uskollisesti ja kestävästi Jumalan valtakunnan hyväksi vakuuttuneena siitä, että lopullinen voitto kuuluu Herrallemme Jeesukselle Kristukselle.

 

Metodistikirkko on…

OSA PYHÄÄ YHTEISTÄ SEURAKUNTAA.

Se ei tahdo esiintyä ainoana oikeana, mutta iloitsee saadessaan olla osa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa maan päällä.

VAPAA KIRKKO, jonka valtio on tunnustanut. Sillä on oma kirkkojärjestys, oma jäsenluettelo ja oma papisto. Se on taloudellisesti riippumaton valtiosta ja rahoittaa työnsä jäsenten ja ystävien lahjoituksin.

EVANKELINEN KIRKKO, joka tahtoo yhdistää toisiinsa herätyshurskauden ja kirkollisen muodon. Se tähdentää sitä, että Jumalan rakkaus on rajaton ja että evankeliumin pelastussanoma koskee kaikkia. Se tahtoo sen tähden kutsua ja herättää kaikkia ihmisiä.

TUNNUSTUSKIRKKO, jonka opin perustana ovat Raamattu ja Apostolinen uskontunnustus. John Wesleyn 25 uskonkappaleella ja eräillä muilla hänen laatimillaan teksteillä on tunnustuskirjan luonne. Jäseniltä ei vaadita mitään erityistä uskonoppia, vaan henkilökohtaisen uskon tunnustaminen. Tärkeintä metodistille on, että hänen elämästään näkyy Jeesuksen Kristuksen seuraaminen.

EKUMEENINEN KIRKKO, joka haluaa aktiivisesti rakentaa kristittyjen yhteyttä. Se pyrkii olemaan suvaitsevainen silti väheksymättä opin ja järjestyksen merkitystä.

KANSAINVÄLINEN KIRKKO, joka toimii kaikissa maanosissa ja jolla siksi on vilkkaita kansainvälisiä yhteyksiä. Maamme metodistikirkko on maailmanlaajuisen samannimisen kirkon osa. (Vuodesta 1968 The United Methodist Church. Suomessa käytetään nimeä Metodistikirkko.)

LÄHETYSTYÖTÄ TEKEVÄ KIRKKO, jolla on laaja työkenttä ei-kristittyjen kansojen joukossa ja joka siten tahtoo levittää Jeesuksen Kristuksen evankeliumia Mestarin käskyn mukaisesti: Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.